دسترسی سریع

تقدیر از دانش آموختگان

دانشگاه کردستان / جشن 30 سالگی دانشگاه / تقدیر از دانش آموختگان
فراخوان

دانشگاه کردستان طی سی سال گذشته دانش آموختگان توانمند وافتخار آفرینی را به جامعه تقدیم نموده است که میزان اثرگذاری بعضی از آن ها در تولید علم، کارآفرینی و توسعه جامعه در سطح منطقه‌، ملی و بین‌المللی معنی‌دار بوده‌ است. این دانشگاه در نظر دارد در جشن سی‌امین سالگی خود از دانش‌آموختگان سی سال گذشته که اثرگذاری اجتماعی معناداری داشته اند تقدیر نماید. لذا از تمامی استادان، کارمندان و دانش‌آموختگان تقاضا دارد اگر در این رابطه اطلاعاتی دارند که می‌تواند در انتخاب افراد ممتاز یاری رسان باشد نام و نام خانوادگی، ایمیل یا شماره تلفن آن ها را به دبیرخانه جشن سی سالگی ارسال فرمایند. پیشاپیش از همکاری همگان سپاسگزاریم.
 
کمیته انتخاب دانش‌آموختگان ممتاز و تاثیرگذار دانشگاه کردستان