دسترسی سریع

شورای صنفی اعضای هیئت علمی

دانشگاه کردستان / شورای صنفی اعضای هیئت علمی

اساسنامه

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران

 فصل اول: کلیات و اهداف

مقدمه: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی، به منظور ایجاد فضایی جهت ارتباط، هم اندیشی، مشارکت و استفاده بهینه از نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  و پژوهشی دولتی و غیردولتی در راستای اهداف علمی ، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران  و حفط کرامت و حقوق مادی و معنوی دانشگاهیان، کانون استادان ایران با رعایت مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

 ماده 1نام: کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران  که در این اساسنامه به اختصار «کانون» نامیده می­شود، دارای شخصیت حقوقی بوده وتشکلی صنفی است و شامل جمعی از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که در این اساسنامه به اختصار « دانشگاه» نامیده می شود، است که آرمان ها و اهداف مصرح در این  اساسنامه را قبول نموده و خود را ملزم به تحقق آنها می­دانند.

آدرس کانون تهران، خیابان شریعتی، روبروی پمپ بنزین ظفر، ساختمان مینا طبقه سوم غربی می باشد و لازم هرگونه تغییر آدرس به اطلاع وزارت کشور  برسد.

ماده2- سال تأسیس کانون 1394 هـ . ش و مرکز اصلی آن در شهر تهران می باشد و  با تصویب شورای مرکزی  می تواند در سراسرکشور واحد و دفتر نمایندگی دایر نماید. مدت فعالیت کانون نامحدود است.

ماده3 – کانون تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و مستقل بوده و به هیچ سازمان و حزبی وابستگی تشکیلاتی ندارد.

 ماده4- اهداف و وظایف کانون:

هدف محوری کانون تعالی نظام علمی دانشگاه در کشور است که  با توجه به آموزه های دینی و قانون اساسی و ارزشهای تعیین شده در اسناد بالا دستی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیۀ کار جمعی و ایجاد انگیزه و عزم لازم برای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و  اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق اعضای هیأت علمی، وظایف ذیل را عهده دار می باشد:

الف-تلاش جهت تبیین و ارتقاء جایگاه اعضای هیأت علمی

ب- تلاش جهت  ارتقاء، حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی، عزت و کرامت انسانی دانشگاهیان

پ- تلاش جهت اصلاح و ارتقای نظام آموزش عالی کشور در سطح ملی و بین المللی

ت-  تلاش جهت  تقویت فضای تعامل با نظام علمی- تحقیقاتی بین­المللی وکمک به دیپلماسی علمی کشور

ث- ارتباط با دانشمندان و محققین دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به منظور جلب و بکارگیری آنان در

        راستای اهداف کانون

ج-  تلاش جهت افزایش اختیارات دانشگاه‌ در امور تخصصی مربوط به خود

چ- تلاش جهت جلب مشارکت اعضای هیأت علمی در پیشبرد امور دانشگاه

ح- ارزیابی، نقد و ارائۀ پیشنهاد در خصوص سیاست ها، برنامه ها،  طرح ها و لوایح مرتبط با دانشگاه

د-ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی، پژوهشی و فنآوری دانشگاه

ذ – دفاع از حاکمیت ارزشهای اصیل اسلامی، اخلاق مداری، خردورزی و آزادی بیان در دانشگاه 

فایل‌ها