دسترسی سریع

نامه‌ها و بیانیه‌های شورای صنفی استادان دانشگاه کردستان

محکومیت تجاوز ترکیه به شمال سوریه
بیانیه شوری صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در محکومیت تجاوز ترکیه به شمال سوریه
بیانیه محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه