دسترسی سریع

اخبار فعالیتهای شورای صنفی دانشگاه کردستان

لیست کلی برخی فعالیتهای و مباحث صورت گرفته توسط شورای صنفی
به زودی اخبار و اقدامات انجام شده در حوزه‌ فعالیت کمیسیونها به اطلاع همکاران خواهد رسید. برای مثال به برخی از مباحثی که تاکنون پیگیری شده است اشاره می گردد:
1- مسائل مربوط به خانه های سازمانی و معرفی نماینده شورا برای حضور در شورای رفاهی دانشگاه و نظارت و مشورت برای رفع مشکلات این حوزه
2- معرفی نماینده دانشگاه برای پیگیری و درخواست تسهیلات مسکن از طریق سازمانهای مربوطه
3- دعوت از هیئت مدیره تعاونی مسکن برای بررسی وضعیت تعاونی و حوزه های فعالیت آنها مانند زمین دگران و پروژه زاگرس و امکان سنجی برای اقدامات آتی
4- دعوت از هیئت مدیره صندوق تعاون اعضای هیئت علمی برای تشکیل مجمع عمومی، انتخابات و تعیین هیئت مدیره جدید و فعال نمودن صندوق
5- پیگیری مشکلات برخی همکاران در زمینه‌های مختلف پژوهشی، آموزشی، اداری، شغلی و ...
6- تعیین کارگروه 3 نفره تربیت بدنی به منظور بررسی مشکلات و ارائه راه هکار برای استفاده بهینه از امکانات این حوزه
 
جلسه شورای صنفی استادان با رئیس دانشگاه کردستان

روز چهارشنبه، مورخ 15/11/94، ساعت 11 صبح شورای صنفی اعضای هیئت علمی با دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان تشکیل جلسه داد. مباحث این جلسه در لینک زیر آمده است.

برای مشاهده متن روی کلمه دریافت کلیک کنید.