دسترسی سریع

امکانات آموزشی و تحقیقاتی دانشکده

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / امکانات آموزشی و تحقیقاتی دانشکده
مرکز آموزشی - تحقیقاتی گاو شیری
گاوداری تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در ابتدای جاده دوشان، از سال 1376 شروع به کار نموده است. گاوداری به مساحت 2 هکتار می باشد ودر حال حاضر دارای حدود 60 راس دام مواد می باشد که برای انجام پروژه های تحقیقاتی و بخش عملی دروس پرورشی مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرد. این مرکز داری سالن های پرورشی، سالن تحقیقاتی دام شیری و سالن تحقیقاتی نگهداری گاوهای دارای کانولای شکمبه ای و روده ای می باشد. 
 

مرکز آموزشی - تحقیقاتی اصلاح نژادی بز شیری
 مرکز آموزشی - تحقیقاتی اصلاح نژادی بز شیری دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان واقع در ابتدای جاده دوشان، از سال 1397 شروع به کار نموده است. در این مرکز اصلاح نژاد بز مهابادی با نژادهای شیرده اصیل دنیا با هدف بهبود صفات تولیدی بز مهابادی در کنار حفظ ظرفیت های ژنتیکی این توده بومی انجام می شود.