دسترسی سریع

رشته ترویج و آموزش کشاورزی

معرفی رشته ترویج و آموزش کشاورزی
دوره کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان یکی از مقاطع آموزش‌های رسمی در نظام آموزش عالی و مرحله عالی‌تر از دوره کارشناسی به نحوی برنامه‌ریزی‌شده است که دانشجویان طبق یک برنامه آموزشی مدون طی 2 سال در رشته ترویج و آموزش کشاورزی تخصص لازم را کسب نموده و مدرک کارشناسی ارشد را کسب کنند؛ که مجوز ایجاد این مقطع در سال 1392 در دانشگاه کردستان از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادر و از نیمسال دوم با پذیرش دانشجو رسماً شروع به فعالیت نموده است.
هدف از دوره کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه بر دانش تئوری و عملی خود در زمینه علوم کشاورزی به اشاعه تکنولوژی‌ها، شیوه‌ها و ایده‌های نوین در زمینه تولید کشاورزی و توسعه روستایی در بین کشاورزان و مردم روستایی بپردازند.
فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی می‌توانند در یکی از مشاغل: ترویجی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در مقام کارشناس ارشد ترویج و آموزش به‌عنوان مربی، پژوهنده، مدیر، برنامه‌ریز، ارزشیاب و یا سرپرست واحدهای ترویج و آموزش کشاورزی انجام‌وظیفه نمایند.