دسترسی سریع

دروس و منابع رشته اقتصاد کشاورزی

واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی که دانشجویان این دوره باید براساس برنامه وزارت علوم و تحقیقات بگذرانند در مجموع 138 واحد به صورت زیر می‌باشد:

 • درس‌های عمومی: 21 واحد
 • درس‌های علوم پایه: 20 واحد
 • درس‌های اصلی کشاورزی: 43 واحد
 • درس‌های تخصصی الزامی: 44 واحد
 • درس‌های تخصصی اختیاری: 6 واحد
 • پروژه: 2 واحد
 • کارآموزی: 2 واحد
دروس امتحانی کنکور کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

درس‌های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد شامل موارد زیر است:

 • زبان خارجی
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد سنجی
 • اقتصاد منابع طبیعی
 • اقتصاد توسعه کشاورزی و سیاست کشاورزی
 • مدیریت مزرعه
برخی کتب قابل توصیه جهت دروس فوق عبارتند از:

اقتصاد خرد

 • تئوری و مسائل اقتصاد خرد تالیف دومینیک سالواتوره ، ترجمه ی حسن سبحانی، انتشارات نشر نی
 • نظریه‌ی اقتصاد خرد (جلد اول) تالیف سی.ای فرگوسن و ترجمه ی محمود روزبهان، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 • اقتصاد خرد و مجموعه سوالات چهار گزینه ای اقتصاد خرد  کارشناسی ارشد نوشته ی دکتر محسن نظری، انتشارات پوران پژوهش

اقتصاد کلان

 • اقتصاد کلان 1 و 2، نوشته ی تیمور رحمانی، انتشارات برادران
 • اقتصاد کلان 1 و 2، نوشته ی محمود روزبهان، انتشارات تابان
 • اقتصاد کلان،نوشته ی فریدون تفضلی، نشر نی
 • 2000  تست اقتصاد کلان، نوشته‌ی دکتر محسن نظری، انتشارات نگاه دانش
 • 9000 تست راجع به نظریه‌ها و مسائل اقتصاد کلان، تالیف دکتر تیمور رحمانی

اقتصاد منابع طبیعی

 • اقتصاد منابع طبیعی، نوشته دکتر صادق خلیلیان، انتشارات سازمان جنگلها و مراتع کشور
 • اقتصاد منابع، نوشته رحمان خوش اخلاق، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
 • اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، نوشته محسن ابراهیمی و علی سوری، انتشارات بوعلی سینا

اقتصاد و توسعه و سیاستهای کشاورزی

 • توسعه اقتصاد کشاورزی در جهان سوم، نوشته مایکل تودارو و ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه
 • الگوی تعیین قیمت و سیاست‌های کشاورزی، نوشته دکتر سید صفدر حسینی، انتشارات دانشگاه تهران
 • سیاست توسعه کشاورزی علیرضا کرباسی (جزوه تایپی منتشرنشده)

 اقتصادسنجی

 • جلد اول و دوم مبانی اقتصاد سنجی، نوشته دامودار گجراتی و ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران
 • اقتصادسنجی: تک معادلات با فروض کلاسیک (بخش اول و دوم)  دکتر مسعود درخشان، انتشارات سمت

مدیریت مزرعه

 • مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری، نوشته رونالد دی کی و ترجمه محمد رضا اسلان بر، انتشارات دانشگاه ارومیه
 • مدیریت واحدهای کشاورزی، نوشته دکتر بهاالدین نجفی و دکتر جواد ترکمانی، انتشارات دانشگاه شیراز
 • اصول مدیریت و مدیریت کشاورزی، نوشته دکتر سید مهریار صدرالاشرافی، انتشارات دانشگاه تهران
 • مدیریت کشاورزی، نوشته سیاوش دهقانیان، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد