دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه زراعت و اصلاح نباتات

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
در این آزمایشگاه واحدهای عملی و تخصصی بعضی از دروس کارشناسی اصلاح نباتات از جمله دروس فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی گیاهان زراعی و کنترل و گواهی بذر آموزش داده می‌شود. آشنا کردن دانشجویان با خصوصیات کیفی بذور مختلف گیاهان زراعی، عوامل رشد و نمو گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر و امکانات و تجهیزات پژوهشی نیز جزء فعالیت‌های این آزمایشگاه می‌باشد. این آزمایشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در اجرای پایان‌نامه‌ها و همچنین اساتید و محققان در اجرای طرح‌های پژوهشی سرویس‌دهی می‌نماید. روابط تحقیقاتی خوبی بین این آزمایشگاه با گروه‌های دیگر آموزشی دانشکده وجود دارد.
از مهم‌ترین تجهیزات پژوهشی و آموزشی این آزمایشگاه می‌توان به دستگاه‌های پرومتر، اسپکتوفتومر، رفراکتومتر، ژرمیناتور، کلروفیل سنج، سطح سنج برگ، فریزر، آون و سانتریفوژ اشاره کرد.
آزمایشگاه بیوتکنولوژی، ژنتیک گیاهی و سیتوژنتیک

 آزمایشگاه بیوتکنولوژی، ژنتیک گیاهی و سیتوژنتیک از سال 1386 به عنوان یک آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی در گروه زراعت و اصلاح نباتات شروع به کار کرده است.   

این آزمایشگاه عمدتاً برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در زمینه بیوتکنولوژی تجهیز و راه‌اندازی شده است. کشت سلول و بافت، ریز ازدیادی، مطالعات مربوط به استخراج متابولیت­‌های ثانویه، مطالعات مربوط به ارگان‌زایی و رویان‌زایی از جمله برنامه‌های تحقیقاتی این آزمایشگاه می‌باشند.
در این آزمایشگاه سعی بر ایجاد بانک مربوط به نشانگرهای مولکولی اختصاصی به ویژه برای گندم که محصول استراتژیک منطقه است، بوده است. ارزیابی تنوع ژنتیکی و تهیه نقشه‌‌های ژنی با کمک نشانگرهای مولکولی و روش­‌های سیتوژنتیکی در آزمایشگاه قابل انجام است. از تجهیزات مهم و تخصصی این آزمایشگاه می‌توان به  سانتریفیوژ یخچال دار، PCR، دستگاه الکترو فورز افقی و عمودی، میکرو سانتریفوژ، میکروسکوپ آموزشی تحقیقاتی، ورتکس، ماکروویو فریزر اشاره کرد.
 
ردیف آزمایشگاه تجهیزات موجود کارشناس
1 سیتوژنتیک بن ماری، میکروسکوپ آموزشی، میکروسکوپ تحقیقاتی، پاور ساپلای، الکتروفورز عمودی، سکوینسینگ، یخچال، فریزر، شیکر خانم مهندس شهیدی
2 بیوتکنولوژی PCR، بن ماری، الکتروفورز افقی، هات پلیت، ترازوی یک صدم، یخساز، اسپین، سانتریفیوژ یخچالدار، میکرو سانتریفیوژ، یخچال، فریزر، ماکروویو، هود لامینار، سمپلر، آب مقطر گیری،  ورتکس، ترموبلاک خانم مهندس شهیدی
3 فیزیولوژی گیاهان زراعی اسمومتر، سطح برگ سنج، پتاسیل آب برگ سنج، اسپکتروفتومتر، اتقک رشد، بن ماری، کوره الکتریکی، آون، فلورو متر،  EC متر، پورو متر خانم مهندس شهیدی