دسترسی سریع
برای تأمین نیروی متعهد و متخصص در رشته علوم دامی به منظور نیل به خودکفایی در تهیه پروتئین حیوانی مورد نیاز، لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات دامی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید این محصولات نموده و در امور تحقیقات، آموزش و برنامه‌ریزی علوم دامی خدمت نمایند.
تعریف و هدف
مطالعه و بررسی در زمینه غذا و تغذیه دام، اصلاح نژاد و بالا بردن تولید اقتصادی دام با استفاده از اصول بهداشت و مدیریت در پروش دام و نگهداری محصولات دامی، رشته ای از علوم کشاورزی را تشکیل می‌دهد که تحت عنوان علوم دامی نامیده می‌شود.هدف از ایجاد دوره کارشناسی در رشته علوم دامی تربیت افرادی‌ است که بتوانند به عنوان کارشناسی در زمینه‌های مختلف تولید، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و مطالعاتی دام و همچنین به صورت مربی در دبیرستان‌‌های کشاورزی و بعنوان مجری تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشأء خدمات باشند.
طول دوره
براساس آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی علوم دامی چهار سال است. دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانند. حداکتر مجاز طول تحصیلات این دوره شش سال است. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال می باشد و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هرواحد درسی نظری در هر نمیسال 19 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
تعداد واحدهای درسی
تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی 137 واحد است به شرح زیر:
  • دروس عمومی: 22 واحد
  • دروس علوم پایه: 29 واحد
  • دروس اصلی: 17 واحد
  • دروس تخصصی الزامی: 56 واحد
  • دروس انتخابی یا گرایشی: 13 واحد
توانایی‌های فارغ‌التحصیلان
  • بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
  • به صورت کارشناسی متخصص و برنامه‌ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
  • بعنوان مربی در دبیرستان‌های کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاروزی
ضرورت و اهمیت
با توجه به تعداد زیاد دام و طیوری که در کشور وجود دارد لازم است با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده به عمل آید. با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق‌الذکر اقدام نمایند، مشخص می‌شود.
گروه علوم دامی
    دوره کارشناسی