دسترسی سریع
انجمن علمی علوم دامی-ئاژەڵداری (دامپروری)
انجمن علمی علوم دامی برای اولین بار توسط دانشجویان رشته علوم دامی در سال 1382 با نام ئاژەڵداری (دامپروری) فعالیت خود را آغاز کرد، فعالیت‌های انجام شده در این انجمن تا کنون به شرح زیر بوده است:
 • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مدیر و اعضای هیات علمی گروه
 • تهیه و چاپ نشریه علمی و ترویجی در رشته علوم دامی
 • برگزاری کلاس‌های زبانانگلیسی عمومی و تخصصی
 • مدیریت و اجرای دوره های جیره‌نویسی دام و طیور با کامپیوتر
 • برگزاری اردوهای علمی و آموزشی برای دانشجویان
 • برگزاری کارگاه های آموزشی از قبیل نرم‌افزارهای آماری
 • همکاری در جلسات معارفه دانشجویان جدیدالورود
 • مشارکت در نشست‌ها و نمایشگاه های تخصصی علوم دامی
دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی، می‌توانند برای عضویت و همکاری در انجمن علمی، به دبیر انجمن یا استاد مشاور انجمن مراجعه نمایند
اعضاء
در حال حاضر، اعضای انجمن علوم دامی به صورت زیر است:
 • فرید فتحی (دبیر انجمن)
 • پیمان محمودی (سردبیر نشریه)
 • زانیار کریمی (مدیرمسئول نشریه)
 • سینا نادری (شورای مرکزی)
 • رامین بختیاری (شورای مرکزی)
استاد مشاور انجمن علمی: دکتر محمد رزم کبیر استادیار بخش ژنتیک و اصلاح نژاد دام 
نشریه ئاژه‌لداری (دامپروری)
 • مدیر مسئول: زانیار کریمی
 • سردبیر: پیمان محمودی
برنامه‌ها
 • برگزاری کلاس‌های زبان عمومی
 • برگزاری کلاس‌های زبان تخصصی
 • برگزاری کلاس‌های جیره‌نویسی با کامپیوتر
 • برگزاری اردوهای علمی
 • برگزاری جلسات پرسش و پاسخ گروه
 • برگزاری کلاس نرم‌افزارهای آماری
 • برگزاری جلسات معارفه دانشجویان جدیدالورود
 • هم اندیشی اعضای انجمن علمی با اساتید گروه
 • تهیه و چاپ نشریه علمی ئاژه‌لداری
تماس با انجمن