دسترسی سریع

آزمایشگاه تغذیه دام وطیور

در این آزمایشگاه آنالیز تقریبی مواد خوراکی انجام می‌شود: ماده خشک، خاکستر، چربی، فیبر، ADF، NDF، پروتئین، فسفر، کلسیم، درصدچربی شیر، اسیدیته شیر

مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 3294
دستگاه کجلدال

 

کاربرد: اندازه‌گیری پروتئین - نیتروژن آمونیاکی – TVN

دستگاه سوکسله

 

کاربرد: اندازه‌گیری چربی

دستگاه فیبر

 

کاربرد: اندازه‌گیری فیبر خام، NDF و ADF

دستگاه کوره الکترونیکی

 

کاربرد: اندازه‌گیری خاکستر