دسترسی سریع
مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 3294
دستگاه‌های موجود: الکتروفورز، PCR،میکروسانتریفوژ، مایکروویو، UV، ترانس لومیناتور و فریزر (85-).
دستگاه PCR

 

کاربرد: استخراج DNA

فریزر -85

 

کاربرد: نگهداری نمونه‌های حساس