دسترسی سریع

آزمایشگاه فیزیولوژی علوم دامی

مسئول آزمایشگاه
شیدا مروتی مسئول آزمایشگاههای علوم دامی
sh.morovvati [at] uok.ac.ir 3294
دستگاه‌های موجود: انکوباتور CO2، الایزا، سانتریفوژ هماتوکریت، میکروسکوپ، لوپ، هود لامینار، اتوکلاو، آون، انکوباتور، میکسر هماتولوژی، بن‌ماری سرولوژی
دستگاه انکوباتور CO2

 

کاربرد: کشت سلول

دستگاه هود لامینار

 

کاربرد: کشت میکروبی