دسترسی سریع

مقطع کارشناسی ارشد علوم دامی

برای تأمین نیروی متعهد و متخصص در رشته علوم دامی به منظور نیل به خودکفایی در تهیه پروتئین حیوانی مورد نیاز، لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود تولید اقتصادی محصولات دامی را بطور علمی امکان پذیر و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را در جهت تولید این محصولات نموده و در امور تحقیقات، آموزش و برنامه‌ریزی علوم دامی خدمت نمایند.
تعریف و هدف
در دوره عالی علوم کشاورزی، عنوان علوم دامی به رشته ای اطلاق می‌شود که حاوی مجموعه‌ای از علوم و تکنولوژی در زمینه‌های کلی زیر باشد.
 • غذا و تغذیه دام
 • ژنتیک و اصلاح دام
 • فیزیولوژی دام
 • برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای دامداری

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امور مربوط به تدریس، تحقیق، برنامه‌ریزی و مدیریت واحدهای آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی و علوم دامی فعالیت نمایند.

طول دوره
طول دوره کارشناسی ارشد علوم دامی براساس آئیننامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی بطور متوسط دو سال و حداکثر سه سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال است و در هر نیمسال 16 هفته کامل آموزشی وجود دارد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال 16 ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.
تعداد واحدهای درسی

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی 32 واحد است به شرح زیر:

 • دروس تخصصی الزامی: 14 واحد
 • دروس انتخابی گرایش: 12 واحد
 • پایان‌نامه: 6 واحد
توانایی‌های فارغ‌التحصیلان

فارغ‌التحصیلان این رشته با توجه به گرایش خود در بعضی از زمینه‌های زیر مهارت کسب می‌کنند:

 • تدریس دروس علوم دامی و علوم وابسته در آموزشکده‌ها و دانشکده‌های کشاورزى
 • تحقیق در زمینه‌های مختلاف مربوط به رفع مشکلات و مسائل تولید
 • محصولات دامی و بهبود کمیت و کیفیت آن‌ها
 • تحقیق در زمینه‌های اصلاح دام و ژنتیک مولکولی
 • تحقیق در زمینه‌های تغذیه دام و بیوتکنولوژی در تغذیه
 • تحقیق در زمینه‌های بیوتکنولوژی در فیزیولوژی
 • تحقیق در زمینه‌های فیزیولوژی
 • برنامه‌ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه‌های مختلف تولید محصولات دامی
ضرورت و اهمیت
نظر به اینکه علوم دامی یکی از مهم‌ترین شاخه‌های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتواند در این رشته تخصصی لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی را در زمینه‌های تولید محصولات دامی بعهده بگیرند کاملاً ضروریست. بدین لحاظ اهمیت تربیت متخصصین علوم دامی در زمینه های مختلف مذکور در جهت نیل به خودکفایی محصولات دامی که بخش اصلی مواد پروتئینی غذای انسان‌ها را تشکیل میدهد، مشخص می‌شود.
شرایط گزینش دانشجو
داوطلبین این رشته علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی دوره کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی باید فارغ‌التحصیل یکی از رشته‌های علوم دامی، دامپروری، صنایع فرآورده‌های کشاورزی و دکترای دامپزشکی باشند. فارغ‌التحصیلان رشته‌هایی به غیر از رشته علوم دامی یا دامپروری در صورت پذیرفته شدن لازم است دروس کمبود را به تشخیص کمیته مربوطه بگذرانند.
گروه علوم دامی
  دوره کارشناسی ارشد