دسترسی سریع

امروزه گیاهان دارویی نقش عمده ای در زندگی انسان دارند. تولید داروهای طبیعی با منشا گیاهی این نقش را پرنگ تر نموده است. فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی یک از گرایش های رشته علوم باغبانی می باشد. بر همین اساس گروه علوم باغبانی دانشگاه کردستان در حال تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی گیاهان دارویی می باشد. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه شامل انواع فریزر و دستگاه کلونجر برای اسانس گیری از گیاهان دارویی می باشدو در حال حاضر نیز تجهیز این آزم ایشگاه ادامه دارد.

 

مسئول آزمایشگاه­های گروه علوم باغبانی

مهندس مهدی ناصری

شماره تماس 08733620552 داخلی 3307

ایمیل: m.naseri@uok.ac.ir

کارشناس ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه