دسترسی سریع

پرورش گیاهان زینتی از کسب و کارهای پر سود در حیطه باغبانی می باشد. با توجه به رسالت گروه علوم باغبانی در پرورش دانشجویان ماهر، در این گلخانه انواع گل های آپارتمانی با روش های مختلف مورد تکثیر قرار می گیرند و هر ساله در جشنواره حرکت دانشگاه کردستان محصولات تولیدی گلخانه به فروش می رسد.