دسترسی سریع

ارقام مختلف خیار و گوجه فرنگی، فلفل و بادمجان از جمله اصلی ترین محصولات تولید شده در این گلخانه می باشد هر سال دو کشت مجزا در این گلخانه صورت می گیرد و دانشجویان در سطح کارشناسی با اصول و مبانی کشت های گلخانه ای آشنا می شوند. عملیات آبیاری، کوددهی، هرس، برداشت در فصل رشد صورت می گیرد.