دسترسی سریع

گروه گیاه‌پزشکی


با توجه به نیاز استان کردستان به حفاظت از گیاهان در مقابل خسارت قابل توجه آفات و بیماری‌ها و حضور اعضای هیأت‌علمی متخصص در رشته گیاه‌پزشکی در دانشگاه کردستان، گروه گیاهپزشکی در سال 1384 در دانشکده کشاورزی تأسیس شد و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی گیاه‌پزشکی رسماً شروع به کار کرد. با جذب و افزایش تعداد اعضای هیأت‌علمی متخصص در گرایش‌های مختلف بعد از گذشت دو سال این گروه در سال 1386 اقدام به پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیماری‌شناسی گیاهی نمود. همچنین در سال 1388 گروه توانست پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته حشره‌شناسی کشاورزی را شروع کند. از سال 1392 نیز پذیرش و تربیت دانشجوی دکتری در رشته بیماری شناسی گیاهی در این گروه شروع شده است. هم اکنون گروه گیاه‌پزشکی با 9 نفر عضو هیأت‌علمی تمام وقت در مقطع کارشناسی گیاهپزشکی، کارشناسی ارشد (حشره‌شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی) و مقطع دکتری (بیماری شناسی گیاهی) دانشجو تربیت می‌کند.

اهداف رشته گیاه‌پزشکی

پیشگیری و یافتن راهکارهای مناسب برای مدیریت بیماری‌ها و آفات مختلف گیاهان زراعی، باغی و جنگلی به منظور افزایش هر چه بیشتر عملکرد و تولید مواد گیاهی، ضمن تاکید بیشتر بر حفظ محیط زیست، وظیفه و رسالت اصلی گروه گیاه‌پزشکی می‌باشد. از مهمترین اهداف گروه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شناسایی عوامل مختلف بیماری‌زای گیاهی از جمله قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، ویروئیدها و نماتدهای پاتوژن گیاهی
  • مطالعه ژنتیک جمعیت و ساختار ژنتیکی عوامل بیماری‌زای گیاهی 
  • سبب شناسی و مطالعات اپیدمیولوژیکی بیماری‌های مختلف گیاهی
  • شناسایی آفات مهم گیاهی
  • مطالعه فیزیولوژی، اکولوژی و دینامیک جمعیت آفات مهم گیاهی
  • شناسایی دشمنان طبیعی و عوامل بیوکنترل موثر در کنترل آفات و بیماری‌های مهم گیاهی
  • مدیریت آفات و بیماری‌های گیاهی 
مدیر گروه:
حامد غباری
حامد غباری مدیر گروه گیاه پزشکی
گروه گیاه پزشکی استادیار
h.ghobari [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hamed_Ghobari
- -
کارشناس گروه:
لادن مقبل
لادن مقبل کارشناس گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی
دانشکده کشاورزی -
l.moghbel [at] uok.ac.ir
- 3263