دسترسی سریع

گروه علوم و مهندسی خاک


گروه علوم و مهندسی خاک در مهرماه سال 1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان با نام گروه مهندسی علوم خاک تأسیس و اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی نمود. جهت توسعه تحصیلات تکمیلی و ارتقاء فعالیت‌های پژوهشی، گروه در سال 1391 مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک را اخذ و در سال 1393 نیز مجوز اخذ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش دیگر تحت عنوان پیدایش، رده‌بندی و ارزیابی خاک و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک را اخذ نموده و اقدام به پذیرش دانشجو نمود. هم‌زمان با ایجاد تغییرات گسترده در سرفصل رشته‌های مهندسی علوم خاک، در سال 1392 نام گروه به علوم و مهندسی خاک تغییر یافت. بنیان اصلی گروه به همت مرحوم دکتر سید صابر شاهویی و مهندس سید محمد طاهر حسینی در سال 1373 بنیان نهاده شد و تا قبل از سال 1388 تنها به ارائه دروس خاک‌شناسی عمومی، ارزیابی قابلیت اراضی، حفاظت خاک و جغرافیای خاک‌ها می‌پرداخت و گروه مستقلی نبود؛ اما از سال 1388 به عنوان یک گروه آموزشی مستقل رسماً آغاز به کار کرد.
در حال حاضر گروه دارای شش نفر عضو هیأت‌علمی تمام‌وقت می‌باشد. با توجه به چشم‌انداز توسعه دانشگاه امید می‌رود در آینده نزدیک گروه بتواند در مقطع کارشناسی ارشد گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید.
 
مدیر گروه:
محمدعلی محمودی
محمدعلی محمودی مدیر گروه علوم و مهندسی خاک
گروه علوم و مهندسی خاک استادیار
a.mahmoodi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/MohammadAli_Mahmoodi
- داخلی 3226
کارشناس گروه:
فریبا گلمحمدی
فریبا گلمحمدی مسئول آزمایشگاه‌های گروه علوم و مهندسی خاک
دانشکده کشاورزی -
f.golmohammadi [at] uok.ac.ir
- 3297 داخلی