دسترسی سریع

آزمایشگاه هیدروانفورماتیک

آزمایشگاه هیدروانفورماتیک (در دست تأسیس):

هیدروانفورماتیک به عنوان علمی نسبتا نوین، کاربرد علوم مختلف برگرفته از فناوری اطلاعات در حوزه علوم مهندسی آب است. در هیدروانفورماتیک، کاربرد تکنولوژی های ارتباطاتی و اطلاعاتی، محاسبات ریاضی و آماری، نرم افزارهای کامپیوتری، هوش مصنوعی، تحلیل داده ها، بهینه سازی و سیستم های پشتیبان و تصمیم گیری در بخش های مختلف علوم و مهندسی آب مطرح می گردد. با توجه به ضروروی بودن فرآیند مدلسازی در خوشه های مختلف رشته علوم و مهندسی آب، احداث و راه اندازی آزمایشگاه هیدروانفورماتیک ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ارائه واحد عملی درس آشنایی با نرم افزارهای تخصصی، برنامه نویسی رایانه و همچنین ارائه بخشی از واحد عملی بسیاری از دروس تخصصی گروه در زمینه مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای مرتبط با آبیاری و زهکشی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی و سازه های آبی از جمله اهداف مدنظر در تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه هیدروانفورماتیک می باشد. آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان علوم و مهندسی آب با زمینه های کاربردی هیدروانفورماتیک و نرم افزارهای تخصصی رشته می تواند آنها جهت فعالیت در فضای کار (مهندسین مشاور و مراکز تحقیقاتی و سازمان های مرتبط) آماده نماید.

تأسیس و تجهیز آزمایشگاه هیدروانفورماتیک گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان با تهیه کامپیوتر، پرینتر و نرم افزارهای مختلف در زمینه آبیاری وزهکشی، مهندسی رودخانه، مهندسی منابع آب، هیدرولوژی وهواشناسی، مدلسازی ریاضی،GIS  و RS  و  مهندسی هیدرولیک قابل تحقق است.