دسترسی سریع

با تاسیس گروه در سال 1385، مقدمات ایجاد آزمایشگاه نقشه برداری گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان با خرید تجهیزات اولیه انجام گرفت و به تدریج توسعه بیشتری یافت. برای مقاصد  این درس، ابتدا مباحث عملی در سایت کامپیوتر دانشکده (که مجهز به 15 دستگاه کامپیوتر است) آموزش داده می شود سپس دانشجویان در گروه های مشخص شده کارهایی صحرایی را انجام می دهند. مطالب آموزشی به دانشجویان شامل آشنایی با وسایل و تجهیزات نقشه برداری، متر کشی، امتدادگذاری، اندازه گیری اختلاف ارتفاع دو نقطه با دوربین، انتقال Bench mark از نقطه ای مشخص به نقطه ای نزدیک پروژه، تهیه پروفیل‌های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین، پیمایش زمین و تهیه نقشه پلان، تهیه نقشه‌های توپوگرافی، پیاده کردن و کنترل مسیر بزرگ راه‌ها و سیستم‌های انتقال آب، طراحی و اجرای عملیات تسطیح اراضی، تقسیم و افراز زمین‌های کشاورزی، همکاری در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی سیستم‌های آبیاری زمین‌های کشاورزی، آموزش دوربین توتال استیشن، استفاده از GPS برای برداشت نقاط ارتفاعی و ... است.

امکانات آزمایشگاه نقشه برداری :

وسایل ساده شامل: شاخص، ژالون، میخ های چوبی، سه پایه دوربین، متر پارچه‌ای، شیب سنج، قطب نما.

تجهیزات پیشرفته نقشه‌برداری شامل: 4 دستگاه GPS، 4 دستگاه پلانیمتر، 6 دستگاه ترازیاب، 2 دستگاه تئودولیت آنالوگ و 2 دستگاه تئودولیت دیجیتال.