دسترسی سریع

آزمایشگاه مصالح و روش های ساختمانی

آزمایشگاه مصالح و روش های ساختمانی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در سال 1394 تاسیس و تجهیز شد. با توجه به امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه، مصالح در چهار بخش شامل آجر، گچ و آهک، سیمان و بتن و سنگ تقسیم بندی شده اند که در هر بخش خواص و ویژگی های مصالح مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمایشگاه، توانایی و قابلیت تحقق بخشی به اهداف آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و همچنین بخش پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی را داراست. دانشجویان با روش‌های بهبود کیفیت مواد و مصالح متداول در ساختمان و سایر کارهای عمرانی به ویژه پروژهای آبی، انتقال و توسعه فناوری در مصالح جدید، مصالح ساختمانی سبک و عایق حرارتی برای کاهش خطرات ناشی از زلزله و کاهش مصرف انرژی و مشکلات کیفی و ارائه رهنمودهای عملی برای ارتقای کیفیت مصالح را فرا می گیرند.

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه مصالح ساختمانی:

آزمایش  آجر (تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر، تعیین درصد جذب و رطوبت آجر، تعیین مقاومت فشاری و خمشی آجر)، آزمایش گچ و آهک (تعیین درصد ناخالصی آهک، تعیین مقاومت فشاری و خمشی آهک، تعیین درجه نرمی گچ ساختمان، تعیین وزن حجمی گچ ساختمان، تعیین غلظت نرمال گچ ساختمانی، تعیین زمان گیرش گچ ساختمانی، تعیین مقاومت فشاری و خمشی گچ)، آزمایش سیمان و بتن (تعیین غلظت نرمال ملات ماسه سیمان، تعیین زمان گیرش خمیر سیمان، تعیین مقاومت فشاری سیمان، تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان، تعیین مقاومت فشاری بتن آزمایش سنگ (تعیین وزن مخصوص مطلق دانه های سنگی، تعیین وزن مخصوص انبوهی متراکم و غیر متراکم، تعیین مقاومت سایشی دانه های سنگی، دانه بندی مصالح شن و ماسه، تعیین ارزش ماسه ای، تعیین درصد تخلخل ، درجه پوکی و درصد جذب آب نمونه های سنگی، تعیین مقاومت مصالح سنگی در برابر ضربه)، آزمایش لس آنجلس جهت تعیین کیفیت نسبی و قابلیت مصالح سنگی به منظور سنجش مقاومت سنگدانه های معدنی یا دانه بندی استاندارد در برابر ضربه و سایش.

تجهیزات اصلی این آزمایشگاه شامل دستگاه تعیین مقاومت خمشی ملات سیمان، دستگاه بلین سیمان جهت تعیین میزان نرمی سیمان، دستگاه ویکات سیمان جهت تعیین زمان گیرش  و روانی سیمان، میله و مخروط جذب آب و ماسه جهت تعیین میزان رطوبت ماسه، دستگاه ایمپکت ولیو جهت تعیین مقاومت مصالح در برابر ضربه، دستگاه تعیین مقاومت فشاری و خمشی بتن جهت تعیین مقاومت فشاری و مقاومت خمشی نمونه های  بتنی است.