دسترسی سریع

آزمایشگاه مکانیک خاک گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در سال 1394 تاسیس و تجهیز گردید. این آزمایشگاه توانایی و قابلیت تحقق بخشی به اهداف آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و همچنین بخش پژوهشی و انجام طرح های تحقیقاتی را داراست. در آزمایشگاه مکانیک خاک، دانشجویان با مفاهیم مرتبط با مشخصات مهندسی و مکانیک خاک و چگونگی ارزیابی این مشخصات در تعیین مقاومت و پایداری مصالح در محل احداث سازه­های مختلف آبی آشنا می شوند و روش­های کمی این ارزیابی را به کمک آزمایش­ها فرا گیرند. دانشجویان پس از گذراندان آموزش های لازم در این آزمایشگاه قادر خواهند بود در دفاتر فنی پیمانکاران و مشاورین و نیز در کارگاههای عمرانی در طراحی سازه­های آبی شرکت نمایند و در آزمایشگاه­های ژئوتکنیک به کار انجام آزمایش­های مکانیک خاک بپردازند.

تجهیزات و آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه مکانیک خاک:

تعیین وزن مخصوص دانه های خاک به کمک سند باتل، تعیین ارزش ماسه ای، تعیین دانه بندی به روش سرند کردن با بهره گیری از الک و شیکر آزمایشگاهی، تعیین دانه بندی به روش هیدرومتری، تعیین حد روانی و تعیین حد خمیری به وسیله دستگاه کاساگراند خاک، آزمایش نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت و بار آبی افتان به وسیله دستگاه نفوذپذیری خاک، آزمایش برش مستقیم به وسیله دستگاه برش مستقیم خاک، آزمایش تراکم (تعیین رابطه رطوبت – وزن واحد خاک) به کمک قالب و چکش تراکم خاک، آزمایش تحکیم به وسیله دستگاه تحکیم خاک، آزمایش تک محوری خاک چسبنده و غیره چسبنده به وسیله دستگاه تک محوری خاک، آزمایش سه محوری به وسیله دستگاه سه محوری خاک، آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR).