دسترسی سریع

امروزه با توجه به کمبود منابع آب، لازم است از آب­های نامتعارف که دارای کیفیت پایینی هستند در کشاورزی استفاده شود. کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب بر خصوصیات خاک، رشد گیاه و عملکرد کمّی و کیفی آن تأثیر دارد. بنابراین، پایش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب ضروری می­باشد.  آزمایشگاه کیفیت آب گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان در مهرماه سال 1394 تأسیس گردید. از جمله اهداف آموزشی احداث این آزمایشگاه انجام واحد عملی درس کیفیت آب در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می­باشد. علاوه بر اهداف آموزشی، انجام پژوهش­های علمی در زمینه­ی پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، طرح­های تحقیقاتی و ... در آزمایشگاه کیفیت آب قابل انجام است. 

آزمایش‌های قابل انجام

  • تعیین غلظت کُل املاح موجود در آب با بکارگیری هدایت سنج الکتریکی
  • تعیین درجه­ی بازی یا اسیدی بودن نمونه­ های آب با بکارگیری دستگاه pHمتر
  • اندازه­گیری مقدار اکسیژن محلول در نمونه­ های آب با بکارگیری دستگاه DOمتر
  • مخلوط کردن مواد مختلف در آب با بکارگیری همزن با دور و دمای قابل تنظیم
  • جداسازی اجزای یک محلول با بکارگیری دستگاه سانتریفیوژ با دور قابل تنظیم
  • اندازه­گیری غلظت بعضی عناصر موجو در آب مانند نیترات، نیتریت، آرسنیک، سُرب و ... با بکارگیری اسپکتروفتومتر
  • انواع ترازوهای دیجیتالی با دقت­های مختلف