دسترسی سریع

سمینار و دفاع گروه علوم دامی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه علوم دامی
سیمینار ها و دفاع های گروه
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
2
 
 3
 
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 
ارزیابی بیان ژن آروماتاز در مجاری خارج بیضه ای خروس های گله مرغ مادر دارای ضایعات اپیدیدیمی
 
اثرات استفاده از پودر آلوئه ورا و اسیدهای صفراوی در پیشگیری از کبد چرب در مرغان تخمگذار 
 
اثر ترکیبی عصاره¬ی گرده و پنیر نخل بر فعالیت تولید مثلی موش نر 
 
 
تعیین صفات کیفی مرغان بومی استان کردستان در ارتباط با دو مارکر ریزماهواره‌ای LEI0258 و MCW0039 مورد بررسی قرار گرفت. 
سجاد دستاران 
 
 
امجد سلیمی
 
محمد حسین نوری 
 
ژیلا محمودیان 
امجد فرزین پور، اسعد وزیری      
 
اسعد وزیری، امجد فرزین پور
 
عباس فرشاد 
 
 
جلال رستم زاده 
جلال رستم زاداه      
 
امیر علی صادقی
 
اسعد وزیری 
 
 
محمد رزم کبیر 
1398/10/11
ساعت: 10-8:30
 
1398/10/21
ساعت: 18-17  
 
1398/11/05
ساعت: 11-10 
 
 
1398/11/16 ساعت:16-14 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
 
 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی