دسترسی سریع

سمینار و دفاع گروه گیاه پزشکی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده کشاورزی / معاونت آموزشی / سمینارها و دفاع‌ها / گروه گیاه پزشکی
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1
 
 
 
 
 
 
 
جلسه دفاع از رساله دکتری
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد 
 
 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد   
جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت همراه با تاکهای اهلی و وحشی در استان های آذربایجان غربی و کردستان و بررسی اثر متقابل آنها با عامل بیماری گال طوقه
شناسایی گونه های تریپس شهرستان قروه استان کردستان 
 
 
مقاومت‌گذرا به Lasiodiplodia theobromae با استفاده از خاموشی بعضی ژن‌های بیماری‌زا 
 
 
 
بررسی فونستیک کنه¬های خاک¬زی راسته¬ی میان¬استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در شهرستان‌های   
سوسن اصغری تازه کند
بختیار محمدی 
 
 
امید نیلی 
 
 
پویا رحمن پور 
دکتر بهروز حریقی
دکتر امین صادقی 
 
 
دکتر عبدالباسط عزیزی 
 
 
دکتر مصطفی معروف پور 
دکتر علی اکبر مظفری
دکتر مراحم آشنگروف 
دکتر حامد غباری 
 دکتر جعفر عبدالله زاده 
 
 
دکتر شهروز کاظمی 
1398/08/22
ساعت: 16-14 
1398/11/05
ساعت: 16-14 
 
 
1398/11/06
ساعت: 12-11 
 
 
1398/11/13 ساعت: 11:30- 10 
آمفی تاتر دکتر شاهوئی
آمفی تئاتر دکتر شاهوئی 
 
 
آمفی تئاتر دکتر شاهوئی  
 
 
آمفی تئاتر دکتر شاهوئی