دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی

احمد کریمی
احمد کریمی معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
گروه علوم دامی استاد
akarimi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Ahmad_Karimi
- -
اهداف معاونت
  • حمایت از گسترش و توسعه پژوهش‌های بنیادین و کاربردی
  • ارائه خدمات علمی و مشاوره­ای در جهت رفع نیازهای علمی - صنعتی جامعه و ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی دانشکده و دانشگاه در تولید علم و فناوری
  • تقویت نقش محوری اساتید و توسعه تحصیلات تکمیلی در جهت برنامه‌­ریزی پژوهشی
  • اعمال سیاست‌های تشویقی دانشگاه و وزارتخانه به منظور توسعه فناوری و تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها
  • شناسایی چالش‌ها و رفع موانع موجود به کمک و همکاری اساتید دانشکده
معاونین پژوهشی پیشین
  • دکتر عثمان عزیزی
  • دکتر علی اکبر مظفری
  • دکتر جعفر عبدالله زاده
  • دکتر جلال رستم زاده
فایل‌های مفید
قرارداد انجام طرح پژوهشی از محل گرانت
فرم شماره 2 ت
طرح تحقیق (پروپوزال) کارشناسی ارشد
فرم شماره 3 ت
طرح تحقیق (پروپوزال) دکترا
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه، رساله و طرح تحقیق (پروپوزال) - جدید
فرم تطبیق پروپوزال
دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه‌ها، مزارع و گلخانه‌های دانشکده کشاورزی
تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دستورالعمل اجرای تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پروپوزال طرح‌های مشترک با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دستورالعمل نحوه فعالیت دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در آزمایشگاه‌های دانشکده کشاورزی