دسترسی سریع
روسای پیشین دانشکده
نام و نام‌‌خانوادگی تاریخ
شروع خاتمه
کیومرث ایراندوست 13921397

 

 

 

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده
نام و نام‌‌خانوادگی تاریخ
شروع خاتمه 

 

 

معاونین آموزشی پیشین دانشکده
نام و نام‌‌خانوادگی تاریخ
شروع خاتمه
مهرداد یوسف زمانی 1395 1397

 صلاح الدین مولانایی

 1392

 1395