دسترسی سریع

تماس با دانشکده

  • آدرس پستی: ایران، کردستان، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری
  • تور مجازی دانشکده
  • شماره تماس و فکس دبیرخانه و اتاق ریاست: 33662963
  • تلفن آموزش دانشکده: 33662965-087