دسترسی سریع

فعالیت‌ها و برنامه‌ها

کلاس درس مقدمات طراحی 2
نمیسال دوم سال تحصیلی 1398-1397
مدرسین: دکتر صلاح‌الدین ویسی، مهندس پرتوی، مهندس مرتضی سلیمانی
 
انتشار کتاب تحلیلی بر حکمت هنر و معماری ایران( تالیف دکتر مهرداد یوسف زمانی و فرزاد کریم خاوری)