دسترسی سریع

دوره کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی

تاریخچه
در سال 1350 برای اولین بار در ایران دوره کارشناسی ارشد شهرسازی با دو گرایش برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری در دانشگاه تهران ایجاد گردید.
در سال 1365 و در پی تحولات عمده جمعیتی و شهرنشینی در کشور، طرح‌های متعددی به طرح‌های توسعه پیشین افزوده شد که رشته برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای پاسخگوی آن نبود، لذا این رشته به دو رشته برنامه‌ریزی شهری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای تقسیم گردید و رشته جدید مدیریت شهری نیز تأسیس شد.
تعریف و هدف
دوره کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی دوره‌ای است که طی آن دانش‌آموختگان این رشته باید دانش لازم را برای تهیه طرح‌های شهری مورد نیاز کشور را فرا گرفته و بتوانند رابط مناسبی میان دیگر برنامه‌های شهرسازی بوده و نظارت و مراقبت بر توسعه شهری پایدار بر اساس سیاست‌ها و طرح‌های مصوب را برعهده گیرند.

اهداف مشخص این دوره عبارتند از:

  • گسترش دانش و مهارت برنامه‌ریزی شهری به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که بتواند نقش اساسی در هدایت توسعه شهری کشور داشته باشد.
  • تربین نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز برای رفع نیازهای برنامه‌ریزی شهری کشور
  • تقویت زمینه‌های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی در حیطه برنامه‌ریزی شهری
نیازهای جامعه در حوزه برنامه‌ریزی شهری
  • رفع نیازهای جامعه در ابعاد مختلف
  • یافتن پاسخ‌های به‌روز برای تحولات اساسی و مداوم جامعه در ابعاد اجتماعی، جمعیتی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی سکونتگاه‌ها
  • ضرورت شناخت ویژگی‌های جامعه، حرفه، سازمان‌ها و نهادهای استخدام‌کننده دانش‌آموختگان این حوزه 
طول دوره و شکل نظام
 
براساس آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمعاً معادل 32 واحد درسی، به شرح ذیل می‌باشد:
 
دروس تعداد واحد 
الزامی 20 
اختیاری  6
پایان‌نامه 6
فایل‌های مفید
سرفصل دروس کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری
سرفصل طراحی شهری
شیوه نامه پایان نامه ارشد