دسترسی سریع

کارمندان دانشکده هنر و معماری

منیره پریشی
منیره پریشی مسئول دفتر رییس دانشکده هنر و معماری
- 33662963
-
عرفان رحیمی
عرفان رحیمی کارشناس گروه معماری و کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
- 33662965
دانشکده هنر و معماری
حمید عبداللهی
حمید عبداللهی مسئول آموزش دانشکده هنر و معماری
- داخلی 4373
-
هوشنگ فخر شیخ الاسلامی
هوشنگ فخر شیخ الاسلامی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی دانشکده هنر و معماری
- 33662965
-