دسترسی سریع

گزارش‌ها و تفاهم‌نامه‌ها

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده هنر و معماری / گزارش‌ها و تفاهم‌نامه‌ها
تفاهم نامه با سازمان صداوسیما
تفاهم نامه با سازمان میراث فرهنگی
تفاهم نامه با دانشگاه کپنهاگ دانمارک
برنامه استراتژیک تفصیلی دانشگاه کردستان- سال 97
برنامه استراتژیک تفصیلی سال 98 دانشکده هنر و معماری
برنامه تفصیلی راهبردی گروه معماری- سال 98
برنامه تفصیلی راهبردی گروه موسیقی- سال 98
برنامه تفصیلی راهبردی گروه صنایع دستی- سال 98
گزارش فعالیت انجمن های علمی از بهمن ماه 97
گزارش عملکرد سالانه 97 دانشکده هنر و معماری
تفاهم نامه دانشگاه کردستان با حوزه هنری
جدول جذب اعضاء هیات علمی و توسعه
گزارش عملکرد دانشکده هنر و معماری در سال 98
برنامه راهبردی- تفصیلی دانشکده هنر و معماری- سال 99
لیست وبینارهای برگزارشده دانشکده هنر و معماری در سال 99
تفاهم نامه دانشکده هنر و معماری و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه