دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی شیمی

فایل های مفید
چارت دوره کارشناسی مهندسی شیمی ویژه دانشجویان 92 به بعد
چارت مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی
فرم تحویل امانت بین آزمایشگاهی گروه مهندسی شیمی
فرم به امانت گرفتن تجهیزات بین آزمایشگاهی گروه مهندسی شیمی
فرم استفاده از آزمایشگاه تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی
درخواست کارآموزی از گروه
تسویه حساب داخلی گروه ویژه دانشجویان کارشناسی
تسویه حساب داخلی گروه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم درخواست پروژه دانشجویان کارشناسی
سرفصل دروس کارشناسی ارشد- وزارت علوم
فایل شرح وظایف دانشجویان ارشد مهندسی شیمی
سایر اطلاعات مفید دانشجویان مهندسی شیمی
لیست مجلات در زمینه مهندسی شیمی
نرم افزارهای مفید رشته مهندسی شیمی