دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه مهندسی شیمی

گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان در حال حاضر دارای  آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و  آزمایشگاه‌های آموزشی مرتبط با رشته می‌باشد.
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی:
  • نانوالیاف؛
  • کاتالیست؛
  • بیوتکنولوژی.

آزمایشگاه‌های آموزشی:
  • آزمایشگاه انتقال حرارت


  • آزمایشگاه عملیات واحد (شیمی صنعتی)

 
 
  • آزمایشگاه نفت

  • آزمایشگاه تحقیقاتی 1

     امکانات موجود: GC، pH متر، هیتر مگنت، دستگاه الکتروریسی، الک شیکر

 

 
  • آزمایشگاه تحقیقاتی 2

امکانات موجود: کوره تیوبی، کوره با قابلیت تنظیم برنامه، شیکر انکوباتور، التراسونیک پراب دار، التراسونیک حمامی