دسترسی سریع

آزمایشگاه‌های گروه مهندسی عمران

آزمایشگاه پژوهشی گروه
این آزمایشگاه مجهز به تجهیزاتی از قبیل دستگاه کشش میلگرد، دستگاه جک بتن‌شکن فشاری و خمشی، دستگاه نفوذناپذیری آب در بتن، و کوره آتش (کوره الکتریکی) جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی و کارهای مربوط به پایان‌نامه‌های عملی دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد.
 
 
آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه

 • آزمایش سنجش مقاومت فشاری بتن با استفاده از جک هیدرولیکی
 • آزمایش سنجش مقاومت فشاری بتن با استفاده از چکش اشمیت
 • آزمایش اسلامپ بتن تازه
 • آزمایش مقدار هوای بتن تازه
 • طرح اختلاط بتن تازه
 • آزمایش غلظت نرمال سیمان هیدرولیکی
 • آزمایش زمان گیرش سیمان هیدرولیکی
 • آزمایش نرمی سیمان پرتلند
 • آزمایش مقاومت فشاری ملات ماسه سیمان
 • آزمایش زمان گیرش سیمان
 • آزمایش دانه بندی مصالح سنگی
 • آزمایش وزن مخصوص و فضای خالی مصالح سنگی
 • آزمایش مقاومت سائیدگی مصالح درشت دانه به وسیله دستگاه لوس آنجلس
 • آزمایش هم ارز ماسه ای

 

 • تکنولوژی بتن 
 • مصالح ساختمانی
 12 نفر سوله گروه مهندسی عمران
آزمایشگاه مکانیک خاک
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه

 • آزمایش حدود اتبرگ حد روانی و حد خمیری
 • ازمایش هیدرومتری
 • آزمایش تراکم خاک
 • آزمایش تعیین وزن مخصوص خشک خاک در محل به روش مخروط ماسه
 • آزمایش نفوذپذیری خاک (به روش بار ثابت و بار متغیر)
 • آزمایش تحکیم
 • آزمایش فشاری تک محوری محصور نشده
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش سه محوری CD,CU,UU

 

 • ارائه آزمایشگاه مکانیک خاک
 •  12 نفر
 • سوله گروه مهندسی عمران


آزمایشگاه مقاومت مصالح
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه

 • آزمایش برش و پیچش الاستیک
 • آزمایش تعیین مرکز برش
 • آزمایش تحلیل تیرهای نامعین
 • آزمایش استوانه جدار نازک
 • آزمایش خستگی
 • آزمایش پیچش پلاستیک
 • آزمایش کمانش
 • آزمایش بررسی تئوری اویلر
 • آزمایش کشش
 • آزمایش تمرکز تنش

 

ارائه آزمایشگاه مقاومت مصالح 
 12 نفر ساختمان شماره 2 اتاق 222
آزمایشگاه هیدرولیک
 آزمایش‌ها کاربرد آموزشی  ظرفیت  آدرس آزمایشگاه
 • آزمایش جت آب
 • آزمایش اوریفیس
 • آزمایش اندازه‌گیری شدت جریان
 • آزمایش شبکه لوله‌ها
 • آزمایشهای مربوط به کانال روباز
 • هیدرولیک
 • مکانیک سیالات
 12 نفر ساختمان شماره 2 اتاق 111