دسترسی سریع
سلمان احمدی
سلمان احمدی -
گروه عمران استادیار
s.ahmadi [at] uok.ac.ir - salman.ahmady [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Salman_Ahmadi
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 215 -
محسن ایثاری
محسن ایثاری -
گروه عمران استادیار
m.isari [at] uok.ac.ir
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 102 -
جمیل بهرامی
جمیل بهرامی -
گروه عمران استادیار
jbahrami [at] uok.ac.ir - jamil.bahrami [at] gmail.com http://scimet.uok.ac.ir/Jamil_Bahrami
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 219 087-33665310
مسعود خلیقی
مسعود خلیقی -
گروه عمران استادیار
m.khalighi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Masoud_Khalighi
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 204 -
هوشنگ دباغ
هوشنگ دباغ -
گروه عمران دانشیار
h.dabbagh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Hooshang_Dabbagh
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 205 -
فرزین فاروقی
فرزین فاروقی -
گروه عمران استادیار
f.farooghi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Farzin_Farooghi
دپارتمان مهندسی عمران - اتاق 105 087-33620105
آرمان مام عزیزی
آرمان مام عزیزی مدیر گروه عمران
گروه عمران استادیار
a.mamazizi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Arman_Mamazizi
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 209 -
کامران نوبخت وکیلی
کامران نوبخت وکیلی -
گروه عمران مربی
mailto:k.vakili [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Kamran_NobakhtVakili
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 305 -
کاوه کرمی
کاوه کرمی -
گروه عمران دانشیار
ka.karami [at] uok.ac.ir http://eng.uok.ac.ir/Ka.Karami
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 210 -
آزاد یزدانی
آزاد یزدانی -
گروه عمران استاد
a.yazdani [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Azad_Yazdani
دپارتمان مهندسی عمران- اتاق 212 -