دسترسی سریع

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده مهندسی / گروه‌های آموزشی / گروه مهندسی کامپیوتر / انجمن‌های علمی / انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر

 هدف از تشکیل انجمن های علمی- دانشجویی:

1. ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعدادها و بر انگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی دانشجویان و بکارگیری خلاقیت جهت کارآفرینی در زمینه رشته تحصیلی خود
2. تحریک انگیزه و پرورش مهارت‏ های دانشجویان
3. نهادینه ساختن فعالیتهای فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان
4. افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با استادان
5. شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه
6. بهره گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی و اجرایی و بخش صنعت
7. ایجاد شرایط مناسب برای درک دانشجویان از بازار کار واقعی
8. انجام فعالیت‏ های پژوهشی جهت ارائه راهکارهای مناسب در رفع تنگناها و محدودیت‏ ها
9. اشاعه‏ فرهنگ صحیح تعاملات علمی در میان دانشجویان
10. پرورش روحیه‏ مسئولیت‏ پذیری و مشارکت در فعالیت‏ های علمی، فرهنگی و اجتماعی
11. تقویت روحیه مشارکت و همکاری در فعالیت‏ های گروهی


انجمن علمی کامپیوتر با هدف ساماندهی و برگزاری مراسمات و رویدادهای علمی مرتبط با گروه مهندسی کامپیوتر تشکیل شده است. اعضای انجمن از دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت‌های اجرایی، فرهنگی، علمی و آموزشی مرتبط با حیطه مهندسی کامپیوتر هستند و مشتمل بر یک نفر به عنوان دبیر و چهار نفر به عنوان اعضا هستند که سالانه از طریق انتخابات، برگزیده می‌شوند و محدودیتی در سال ورودی ایشان وجود ندارد. با توجه به حضور سایر انجمن‌ها از قبیل ACM, اینترنت اشیاء و...، انجمن علمی کامپیوتر برگزاری دوره‌های آموزش برنامه‌نویسی را به آن انجمن‌ها واگذار کرده است، اما اهم فعالیت‌های آن عبارتند از:

 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برگزاری سخنرانی و همایش‌های تخصصی

برگزاری مسابقات مرتبط

برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های علمی مرتبط