دسترسی سریع

فایل‌های مفید گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فایل های مفید
فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی (فرمت PDF)
فرم جدید تعریف پروژه کارشناسی
چارت جدید رشته مهندسی نرم‌افزار برای ورودی‌های 93 به بعد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر
چارت دروس رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار
فرم تعریف پروژه
فرم تعهدنامه آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
قالب طرح درس اساتید گروه
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دوره کارشناسی ارشد الگوریتم و محاسبات