دسترسی سریع
بختیار سبحانی کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه برق
- داخلی 3354
کارگاه برق
کاربرد ظرفیت تجهیزات
سرویس به گروه‌های دانشکده برای درس کارگاه برق 10 نفر در هر جلسه
 • 5 ست راک آموزش برق ساختمان
 • 5 ست راک مدار فرمان وبرق صنعتی
آزمایشگاه الکترونیک شماره یک
کاربرد ظرفیت تجهیزات
 • ارائه آزمایشگاه‌های مدار و اندازه‌گیری، الکترونیک 1
 • سرویس‌دهی به گروه‌های کامپیوتر و فیزیک
12 نفر در هر جلسه
 • 8 ست میز آزمایشگاهی
 • 8 دستگاه اسیلوسکوپ 20 مگاهرتز دو کاناله
 • 8 دستگاه فانکشن ژنراتور 2 مگا هرتز
 • 8 دستگا منبع تغذیه 0 الی 30 ولت 3 آمپر
 • 8 دستگاه مولتی متر دیجیتال
 • 6 دستگاه سیستم کامپیوتر  
 • 5 ست راک مدار فرمان و برق صنعتی
آزمایشگاه الکترونیک شماره دو
کاربرد ظرفیت تجهیزات
ارائه آزمایشگاه‌های
 • الکترونیک دو
 • تکنیک پالس
 • الکترونیک صنعتی
12 نفر در هر جلسه
 • 8 ست میز آزمایشگاهی
 • 8 دستگاه اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز دو کاناله
 • 8 دستگاه فانکشن ژنراتور 4 مگاهرتز
 • 8 دستگاه منبع تغذیه 0 الی 30 ولت 3 آمپر
 • 8 دستگاه مولتی متر دیجیتال
آزمایشگاه الکترونیک شماره سه
کاربرد ظرفیت تجهیزات
ارائه آزمایشگاه‌های
 • مدار مخابراتی
 • الکترونیک 3
 • کنترل خطی
8 نفر در هر جلسه
 • 8 ست میز آزمایشگاهی
 • 6 اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز
 • 6 فانکشن ژنراتور 13 مگاهرتز
 • 6 مالتی متر دیجیتال رومیزی
 • 6 منبع تغذیه دوبل
 • 6 ست کنترل خطی
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
کاربرد ظرفیت تجهیزات
ارائه آزمایشگاه‌های
 • ماشین‌های الکتریکی 1
 • ماشین‌های الکتریکی 2
8 نفر در هر جلسه
 • ست آزمایشگاه ماشین شرکت lab volt
 • ست آزمایشگاه ماشین شرکت feed back
 • راک ماشین ac/dc ایرانی