دسترسی سریع
فایل و فرم های مفید
چارت دروس کارشناسی ورودی 98 به بعد
تغییرات مهم چارت ورودی های 98 به بعد نسبت به ورودیهای قبلی
برنامه مصوب وزارت علوم برای کار شناسی صنایع ورودیهای 98 به بعد
فرم درخواست استفاده از آزمایشگاه بهینه سازی
چارت درسی دوره کارشناسی مهندسی صنایع
ورودی مهرماه 1396 به بعد
برنامه مصوب وزارت علوم برای کارشناسی صنایع ورودیهای قبل از 98
فرم شرکت در سمینار دانشجویان ارشد گروه مهندسی صنایع
فرم تعیین دروس انتخابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع کارشناسی ارشد گرایش لجستیک و زنجیره تأمین
برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع کارشناسی ارشد گرایش بهینه سازی
برنامه درسی تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) مهندسی صنایع
تکالیف عمده دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد صنایع
فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی صنایع
فرم تعیین استاد کارآموزی کارشناسی
گزارش کار‌آموزی 2
گزارش کار‌آموزی 1
شیوه نامه تدوین پروژه پایانی
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری
برنامه‌ریزی دروس و چارت مقطع دکتری
پروپوزال خام