دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

کارگاه جوشکاری و ورقکاری
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت:  12 نفر
 دروس مربوطه:
 
 • جوشکاری 
 •  ورقکاری
 تجهیزات موجود: 

 
 • ترانس جوش
 • سنگ پلیسه
 • گاز و هوا
 • میزکار
کارگاه ماشین ابزار
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 12 نفر
 دروس مربوطه:

 • ماشین ابزار 1
 • ماشین ابزار 2
 • کارگاه عمومی
 • کارگاه
 • کارگاه ابزارسازی
 تجهیزات موجود: 


 • تراش
 • فرز
 • دستگاه سنگ‌زنی
 • دریل
 • اره‌لنگ
 • میز فلز کاری
کارگاه CNC
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 12 نفر
 دروس مربوطه:
ماشین ابزار 2
 تجهیزات موجود: 

 تراش و فرز CNC
کارگاه ریخته‌گری
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 12 نفر
 دروس مربوطه:

 • ریخته‌گری
 • مدل‌سازی
 • قالب‌گیری
 تجهیزات موجود: 
 •  کوره ریخته‌گری
 • مدل‌های ریخته‌گری
 • درجه‌های قالب‌گیری
 • میزکار
 • دریل سوراخ کاری
 • اره سه کاره
 • اره عمودی
 • مخلوط کن
 • حوضچه ماسه
آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفی
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 10 نفر
 دروس مربوطه:
اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفی
 تجهیزات موجود: 
 • صفحه صافی
 • میز کار
 • تراش آزمایشگاهی
 • انواع کولیس مکانیکی و دیجیتالی
 • انواع میکرومتر
 • راپورترهای دقیق
 • ساعت‌های اندازه‌گیری
آتلیه نقشه‌کشی صنعتی
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 15 نفر
 دروس مربوطه:
نقشه‌کشی صنعتی
 تجهیزات موجود: 
 میز و صندلی مخصوص نقشه‌کشی صنعتی
آزمایشگاه ارگونومی و ارزیابی کار و زمان
 مسئول: ندارد
 کاربرد: آموزشی
ظرفیت: 12 نفر
 دروس مربوطه:
 • ارگونومی
 • ارزیابی کار و زمان
 تجهیزات موجود: 
 • تریدمل
 • کولیس 1 متری
 • دوچرخه مخصوص
 • تراش
 • فرز
 • دریل
 • سنگ‌زنی