دسترسی سریع
فایل های مفید
چارت کارشناسی مهندسی معدن(استخراج)
چارت کارشناسی مهندسی معدن(اکتشاف)
سرفصل دروس کارشناسی
چارت کارشناسی ارشد مهندسی معدن(اکتشاف)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری
فرم کارآموزی دانشجویان کارشناسی
فرم تعریف پروژه دانشجویان کارشناسی
فرم درخواست اخذ درس با سایر گروه ها
شرایط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
فلوچارت تعیین موضوع پایان نامه
فرم تعیین موضوع پایان نامه و استاد راهنما
راهنمای فرایند ثبت پروپوزال
وظایف دانشجویان کارشناسی ارشد
فلوچارت طرح مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم تعهدنامه دانشجویان کارشناسی ارشد در انجام پایان نامه
فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی پایان نامه دانشجویان
سایر اطلاعات مفید دانشجویان مهندسی معدن