دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد جداسازی جیوه از آب بوسیله جاذب کاه گندم تقویت شده با نانوذرات مغناطیس آهن - منگنز منا وطندوست - 1398/6/24 ساعت 13 تا 15 -