دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
1 دفاع ارشد مدیریت رسوب مخازن سدها با توجه به مبانی توسعه پایدار صلاح الدین محمدی  - 1398/6/27 ساعت 9 تا 10 -
 2 دفاع ارشد اثرات سویه های میکروبی بر خواص بتن سبک الیافی حاوی سنگدانه های لیکا پریسا صالحی  1398/6/24 ساعت 10 تا 12 
 3 دفاع ارشد شناسایی تغیرات مناطق شهری با استفاده از تصاویر قطبی راداری و الگوریتم های طبقه بندی میلاد مجیدی   1398/6/24 ساعت 9 تا 10 
 4 دفاع ارشد تاثیر کیفیت میان لایه ی آسفالتی بر طول عمر روسازی به روش اجزاء محدود دارا محمدی دکتر فاروقی
 
1398/6/31
ساعت 10 تا 11 
 
 5 دفاع ارشد بررسی اطمینان پذیری تامین آب شرب شهر قروه بر مبنای استفاده تلفیقی از منابع آب در وضعیت فعلی تا افق 1400 شادی محمودی دکتر فاروقی
 
1398/6/23
ساعت 10 تا11 
 
 6 دفاع ارشد بررسی مشخصات کیفی (پارامترهای شیمیایی) جهت شناخت و بهبود کیفیت آب رودخانه ها و استفاده از مدلسازی کیفی (مطالعه موردی : رودخانه قره سو، استان کرمانشاه) کوروش نجفی دکتر بهرامی
 
1398/6/31
ساعت 11 تا12 
 
 7 دفاع ارشد پیش بینی تغییرات کاربری جنگل های مریوان با کمک طبقه بندی تصاویر سنجش از دور پیام نیک مهر دکتر احمدی
 
1398/6/30
ساعت 13 تا 14 
 
 8 دفاع ارشد مقاومت و شکل پذیری اتصال تیر–ستون ساخته شده از بتن مقاومت زیاد و توقیت شده به CFRP رزگار اسعد محمد دکتر دباغ
 
1398/6/31
ساعت 11 تا12 
 
 9 دفاع ارشد مدیریت یکپارچه آب شهری (مطالعه موردی شهر سنقر ) رامین سلطانیان دکتر فاروقی
 
1398/6/27
ساعت11 تا12 
 
 10 دفاع ارشد آنالیز قابلیت اطمینان ضرایب کاهش مقاومت اعضای سازه ای بتن مسلح شادی علی نژاد دکتر یزدانی
 
1398/6/31
یاعت 12تا13 
 
 11 دفاع ارشد پایش میزان فرونشست زمین در دشت قروه و دهگلان با استفاده از روش تداخل سنجی راداری رضا سودمندافشار دکتر سلمان احمدی
 
1395/6/27
ساعت12 تا13 
 تالار شیبانی