دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی

روناک دقیق
روناک دقیق معاون پژوهشی دانشکده مهندسی
گروه مکانیک دانشیار
r.daghigh [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Roonak_Daghigh
دپارتمان مهندسی مکانیک- اتاق 214 -
تاریخچه تصدی معاونت پژوهشی
نام و نام‌خانوادگی دوره تصدی
دکتر جمال ارکاتخرداد 94 - خرداد 97
دکتر هیوا فاروقی مهر 91 - خرداد 94
دکتر فرزین فاروقی شهریور 89 - مهر 91
دکتر فردین احمدی زر شهریور 88 - شهریور 89
دکتر حسن بیورانی بهمن 87 - شهریور 88