دسترسی سریع

درباره دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در راستای رسالت تربیت سرمایه انسانی کارا، صاحب اندیشه، کارآفرین و در چارچوب برنامه های مبتنی بر آموزش، پژوهش و مسئولیت اجتماعی فعالیت می کند.

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از مهرماه سال 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این دانشکده در حال حاضر دارای 11 گروه آموزشی و 65 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که 49 استادیار، 14 دانشیار و 2 استاد به انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در 34 رشته -گرایش در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به همراه دانشجویان بین الملل در دانشکده اشتغال دارند.

 

گروه های آموزشی

کارشناسی 

کارشناسی ارشد

دکتری

علوم تربیتی

 علوم تربیتی

 1- مدیریت آموزشی

 

2- برنامه­ریزی درسی

1-مدیریت آموزشی

2- آموزش عالی (گرایش برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)

تربیت بدنی

علوم ورزشی

 1- مدیریت ورزشی (گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی)

 

2- فیزیولوژی ورزشی (گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض)

1- مدیریت ورزشی

2- فیزیولوژی ورزشی

حقوق

 حقوق

حقوق جزا و جرم شناسی

-

جامعه شناسی 

 جامعه شناسی

 جامعه شناسی

-

 فقه و حقوق شافعی

فقه و حقوق شافعی

 فقه شافعی

 -

معارف اسلامی

-

-

 -

روانشناسی

 روانشناسی 

1. روانشناسی بالینی

2. علوم شناختی (گرایش روانشناسی شناختی)

 -

 مشاوره

-

1. مشاوره( گرایش مشاوره خانواده)

2.  مشاوره (گرایش مشاوره مدرسه)
-

  مدیریت بازرگانی

1- مدیریت بازرگانی 

 2-مدیریت گردشگری

1- مدیریت بازرگانی (گرایش های:  بازاریابی- مدیریت استراتژیک- کارآفرینی)

2-مدیریت کسب و کار (گرایش های: بازاریابی- استراتژی- منابع انسانی و رفتارسازمانی)

-
حسابداریحسابداریحسابداری

علوم اقتصادی

 اقتصاد

1.علوم اقتصادی ( گرایش توسعه اقتصادی و برنامه­ریزی)

2. علوم اقتصادی ( گرایش اقتصاد انرژی)

-