دسترسی سریع

مسئولین دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ناصر شیربگی
ناصر شیربگی سرپرست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه علوم تربیتی استاد
nshirbagi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Naser_Shirbagi
- -
جمال محمدی
جمال محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه جامعه شناسی دانشیار
j.mohammadi [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Jamal_Mohammadi
- -
امید عیسی نژاد
امید عیسی نژاد معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گروه مشاوره دانشیار
farhangmad [at] gmail.com - O.Isanejad [at] uok.ac.ir http://scimet.uok.ac.ir/Omid_Isanejad
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مشاوره، اتاق 111 (2300) داخلی
رؤسای پیشین
نام و نام‌خانوادگی مرتبه علمی از تاریخ تا تاریخ
دکتر ناصر یوسفیدانشیار13951397
دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی دانشیار 1394 1395
دکتر ناصر شیربگی دانشیار 1391 1394
دکتر تیمور مالمیر دانشیار 1389 1391
دکتر محمدعلی کیانی استادیار 1385 1389
دکتر محسن پیشوایی استادیار 1383 1385
دکتر فخرالدین معروفی استادیار 1381 1383
دکتر نعمت‌الله عزیزی استادیار 1379 1381
دکتر اسعد شیخ احمدی استادیار 1377 1378
دکتر پرویز امینی - 1370 1376