دسترسی سریع
گروه معارف اسلامی دانشگاه کردستان به عنوان یک گروه آموزشی و مستقل از دانشکده‌های دیگر است. ارائه دروس عمومی دانشکده‌ها و گروه‌های مختلف دانشگاه از وظایف این گروه میباشد.
در حال حاضر گروه معارف اسلامی چهار استاد هیئت علمی دارد و آقای دکتر سلحشور به عنوان مدیرگروه مشغول به فعالیت هستند.
علی سلحشور
علی سلحشور مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
گروه معارف اسلامی استادیار
salahshoor110ac [at] yahoo.com http://scimet.uok.ac.ir/Ali_Salahshour
- 33629354