دسترسی سریع
مجموعه علوم اجتماعی که در اکثر دانشگاه‌های کشور در قالب دانشکده‌ای مستقل و جدا اداره می‌شود، در مقطع کارشناسی شامل گرایش‌هایی همچون برنامه‌ریزی اجتماعی، پژوهشگری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، خدمات اجتماعی، مردم‌شناسی، و مددکاری اجتماعی است، و در مقطع ارشد گرایش‌هایی نظیر جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی توسعه، مطالعات فرهنگی، جمعیت‌شناسی و غیره را در بر می‌گیرد.
 در حال حاضر در اکثر دانشگاه‌های ایران برحسب ضرورت دست کم دو یا سه تا از این گرایش‌ها در مقاطع مختلف در قالب گروه‌ها یا دانشکده‌های علوم اجتماعی تدریس می‌شوند و دانشجو می‌پذیرند.
 گرایش جامعه‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کردستان از مهر ماه 1387 دانشجو پذیرفته است و تاکنون تقریباً سه دوره از دانشجویان این گروه یا فارغ‌التحصیل شده‌اند یا در آستانۀ فارغ‌التحصیلی‌اند. این رشته هم اکنون حدود 40 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دارد.
فایل‌های مفید
چارت درسی مقطع کارشناسی رشته جامعه شناسی
گرایش پژوهشگری
چارت درسی دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی
لیست دروس دوره کارشناسی رشته جامعه شناسی
گرایش پژوهشگری
لیست دروس دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی